Goede Doelen Week Sint-Oedenrode logo

Collecte-opbrengst eerste Goede Doelen Week boven verwachting

Collecte-opbrengst eerste Goede Doelen Week boven verwachting

Dat ‘’samen loont’’ heeft de eerste Goede Doelen Week wel bewezen. collectanten hebben een uiteindelijke opbrengst van € 61.888,78 bij elkaar gecollecteerd. Uiteraard zijn we trots op dit geweldige resultaat, want de gezamenlijke collecteweek heeft 50% meer opbrengst opgeleverd dan tijdens de afzonderlijke collecte per fonds in voorgaande jaren. Het is gelukt om de ’Rooise’ inwoners, organisaties, instellingen en de ondernemers enthousiast te krijgen om mee te werken aan de Goede Doelen Week. We kunnen zeggen dat dit initiatief op brede steun van alle rooienaren heeft mogen rekenen.
Bij de collecte kon iedere inwoner aangeven hoe de bijdrage verdeeld mocht worden over de 16 deelnemende goede doelen. Dit heeft ertoe geleid dat de collecte-opbrengst als volgt verdeeld wordt:
De komende week worden de goede doelen organisaties op de hoogte gebracht van het bedrag dat na aftrek van organisatiekosten aan hen zal worden overgemaakt
Tot slot wil het bestuur eenieder hartelijk bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de Goede Doelen Week. Zij hopen volgend jaar weer een beroep te mogen doen op deze inzet zodat de Goede Doelen Week een daverend succes blijft.