Goede Doelen Week Sint-Oedenrode logo

De Goede Doelen Week weer voor de deur

15-02-2024: De Goede Doelen Week weer voor de deur

Sint-Oedenrode - Van 7 tot 20 april 2024 is er weer een Goede Doelen Week (GDW) in Sint Oedenrode waarin negentien landelijke doelen hun krachten hebben gebundeld. Dat alweer voor het zesde jaar. Het lustrum van vorig jaar is stilletjes voorbijgegaan, maar wordt dit jaar gevierd. De vele vrijwilligers krijgen een attentie als dank voor hun inzet in de afgelopen jaren. Alle vrijwilligers van de GDW ontvangen een gratis kaartje voor de film Oda - Vlucht door de Eeuwen die op 19 april in de Martinuskerk voor hen zal worden getoond. “Want zonder deze vrijwilligers is er geen Goede Doelen Week”, zegt de organisatie trots.

‘De som van het geheel is groter dan de som van de delen’. Het is mooi om te zien dat er bij de Goede Doelen Week in Sint Oedenrode beduidend meer geld wordt opgehaald voor alle deze goede doelen samen, dan door de afzonderlijke doelen en zelfs ieder jaar ook steeds een beetje meer. Zo kunnen de goede doelen hun activiteiten op al die verschillende gebieden voortzetten in het belang van gezondheid en daadwerkelijke ondersteuning. En dat door slechts één collectant in plaats van negentien collectanten jaarlijks aan de deur. “Maar natuurlijk vooral door de donaties van de inwoners van Sint Oedenrode”, zo geeft Rens Parker aan

Rens is een van die vrijwilligers en voorzitter van de taakgroep logistiek, die uit acht personen bestaat. Met haar taakgroep regelt Rens alles waar je aan denkt bij logistiek. “Wij stellen alles bij elkaar samen, regelen de materialen voor de collectanten en hangen de spandoeken op. We zijn er druk mee, vooral in de periode nét voor de collecteweken.” 

“Natuurlijk zijn er ieder jaar ook altijd weer die uitdagingen”, vertelt Patrice van der Kallen, “Zoals in 2024 het invoeren van een nieuw systeem voor wijken en looproutes.” Ook het aantal vrijwilligers dienen ze op peil te houden. ‘Meer handjes zijn altijd welkom’, waardoor bijvoorbeeld voor de collectanten de wijken en looproutes kleiner kunnen worden. Ook jongere aanwas wordt uitgenodigd te reageren. Deze zijn vaak handiger met social media, waarmee de GDW weer bredere aandacht kan krijgen. Altijd handig, ‘een netwerk verbindt, een gemeenschap bekommert’, en zo worden beide aspecten mooi gecombineerd.”

De GDW 2024 staat weer in de startblokken. De vrijwilligers gaan er weer vol tegenaan, de collectanten zijn weer gevraagd, de wijkhoofden zijn van de partij op het wijkhoofdenoverleg, de spandoeken gewassen en gestreken en de folders en enveloppen gedrukt. Gezien de opbrengst in de voorafgaande jaren geeft Rens aan het volste vertrouwen te hebben in een mooi resultaat.