Goede Doelen Week Sint-Oedenrode logo

De organisatie achter...

Organisatie

Doelstelling GDW Sint-Oedenrode

De stichting GDW Sint-Oedenrode streeft ernaar om de aangesloten goede doelen financieel te ondersteunen. Concreet houdt dit in dat de stichting jaarlijks een gezamenlijke Goede Doelen-collecte houdt ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning en voor wetenschappelijk onderzoek van uiteenlopende ziektes. 

De stichting wil met deze gezamenlijke actie meer maatschappelijke bewustwording creëren en de betrokkenheid van inwoners vergroten, zodat we de aangesloten goede doelen financieel kunnen blijven ondersteunen.


Bestuur Stichting Goede doelen Week Sint Oedenrode

o Ad de Gouw , Voorzitter en secretaris

o Patrice van der Kallen, Penningmeester

o Hans Heunks, Wijkindeling en collectanten

o Rens Parker, Logistiek

o Twan van Dijck, PR en Communicatie

Beloning:

Stichting GDW Sint-Oedenrode draait uitsluitend op vrijwilligers.
Ook de bestuurders zetten zich vrijwillig in en ontvangen op geen enkele wijze een financiële vergoeding.

Zie hier onze formele stukken:

statuten 

beleidsplan

huishoudelijk reglement

ANBI status voor GDW Sint- Oedenrode 

Wij zijn als stichting door de belastingdienst aangemerkt als ANBI

Het financieel jaarverslag van het afgelopen collectejaar (2023) kunt u hier downloaden.