Goede Doelen Week Sint-Oedenrode logo

Goede Doelen Week: Eindbedrag en verdeling

30-06-2024: Goede Doelen Week: Eindbedrag en verdeling

De Goede Doelen Week en de verdeling van de goede doelen

Ook in 2024 hebben we samen weer een grandioos resultaat geboekt. Eerder hebben we U laten weten dat er door de vele vrijwilligers maar liefst €66.088,96 bijeen is gebracht. Na de bekendmaking hiervan werden de afgelopen weken nog enkele donaties gedaan waardoor het eindbedrag nog wat is opgelopen, en wel tot het schitterende bedrag van: €66.201,46

Stichting Goede Doelen Week wil dan ook iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes heel erg bedanken. Zonder de vele vrijwilligers en hun grote inspanningen, was dit resultaat niet mogelijk geweest. En ook de inwoners van Sint-Oedenrode, die onze actie financieel hebben gesteund, dank voor jullie medewerking. Samen Loont!! Ook onze sponsoren hebben ons met hun bijdrage in natura enorm geholpen. Ook hen willen we hartelijk bedanken. Inmiddels is niet alleen het totaalbedrag bekend, maar kunnen we ook laten weten welk bedrag, na aftrek van de kosten van de GDW, iedere deelnemende organisatie zal ontvangen. Mocht U alsnog een bijdrage willen doen, dan kan dat via het rekeningnummer NL91 RABO 0332 0807 30 t.n.v. Stichting Goede Doelen Week Sint Oedenrode.

Inmiddels is ook de datum voor de GDW 2025 bekend. Deze zal plaatsvinden van 6-17 april.

Namens de 19 deelnemende goede doelen hartelijk dank voor uw bijdrage.