Goede Doelen Week Sint-Oedenrode logo

De Goede Doelen Week in de week van 5 april aanstaande wordt uitgesteld

Vanwege het coronavirus komt helaas ook de Goede Doelen Week (van 5 t/m 11 april) in een ander daglicht te staan. Het bestuur van Stichting Goede Doelen Week Sint-Oedenrode volgt de huidige richtlijnen van het R.I.V.M. en het ministerie om sociale contacten zo veel mogelijk te beperken.

Los van de vraag of we wel zouden mogen collecteren, wil het bestuur haar vrijwilligers en de inwoners van Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en Nijnsel, niet aan risico’s van besmetting blootstellen. Daarom heeft het bestuur besloten de Goede Doelen Week 2020 te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Als gevolg van dit besluit gaat dus ook de informatieavond voor de collectanten 25 maart aanstaande in Odendael niet door. 

Het is heel vervelend om dit besluit te moeten nemen vooral nu alle voorbereidingen nagenoeg zijn afgerond. Er is door heel veel mensen veel werk verzet, maar we weten dat dit niet voor niets is geweest. Wanneer de ontwikkelingen rond het virus het toelaten zullen we als bestuur, samen met de gemeente en de 17 deelnemende organisaties bekijken wanneer de collecteweek 2020 alsnog kunnen houden. Naar verwachting zal dit na de zomervakantie worden.

Zodra we hierover meer kunnen melden zal dit via de media bekend worden gemaakt.

En natuurlijk hopen we dat alle vrijwilligers ook bij deze verplaatste collecteweek allemaal weer beschikbaar willen zijn om de 17 Goede Doelen Organisaties alsnog met hun inzet te ondersteunen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: info@goededoelenweeksintoedenrode.nl