Goede Doelen Week Sint-Oedenrode logo

Goede doelen..(deel 7)

Goede doelen..(deel 7)

Amnesty International

Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie. De organisatie onderzoekt onrecht, voert campagnes, lobbyt bij regeringen en geeft voorlichting. Amnesty International beschermt en versterkt mensen.

 

Wist u dat Amnesty International:

- in 2019 een bedrag van € 2.282,91 heeft ontvangen vanuit de Goede Doelen Week Sint-Oedenrode?

- overal ter wereld opkomt voor de vrijheid van meningsuiting en het afschaffen van de doodstraf?

- strijdt voor het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen?

- zich ook inzet voor de strijd tegen politiek geweld en vervolging?

- u voor meer informatie verwijst naar de website, www.amnesty.nl?

Om de strijd voort te zetten, is alle steun welkom. Daarom is de Amnesty International blij met de opbrengsten van de Goede Doelen Week Sint-Oedenrode.

 

Epilepsiefonds

 

Het Epilepsiefonds zet zich al ruim 120 jaar in voor mensen met epilepsie. Het fonds wil ervoor zorgen dat epilepsie een behandelbare aandoening wordt waar mensen zo min mogelijk last van hebben.

Wist u dat:

- de meeste mensen met epilepsie worden behandeld met medicijnen?

- iedereen op elke leeftijd epilepsie kan krijgen, maar het vooral bij kinderen, ouderen en mensen met een hersenbeschadiging vaker voorkomt?

- epilepsie bij ruim 36.000 mensen niet onder controle is te krijgen?

- er onderzoek nodig is om epilepsie bij iedereen behandelbaar te maken?

- het Epilepsiefonds in 2019 een bedrag van € 2.113,38 heeft ontvangen vanuit de Goede Doelen Week Sint-Oedenrode?

- het Epilepsiefonds met dit geld onderzoek steunt naar het ontstaan en het behandelen van Epilepsie?

- u voor meer informatie over het Epilepsiefonds de website (www.epilepsie) kunt raadplegen?

 

Door uw donatie helpt u mensen met epilepsie. Het Epilepsiefonds wilt u dan ook alvast van harte danken voor uw gift tijdens de Goede Doelen Week.