Goede Doelen Week Sint-Oedenrode logo

Goede doelenweek 2020 krijgt nu digitale versie in Sint-Oedenrode

Na een aantal heftige crisismaanden vanwege het coronavirus, begint de rust in Sint-Oedenrode geleidelijk aan wat terug te keren.

Het “gewone leven” lijkt stap voor stap weer op gang te komen. De maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, hebben ook invloed gehad op de Goede Doelen Week van 2020. In maart heeft het bestuur besloten om de collecteweek van begin april af te zeggen. Belangrijkste uitgangspunt bij het besluit was de gezondheid van alle vrijwilligers en dorpsgenoten. En dat geldt nog steeds! Het was lange tijd onzeker of de traditionele manier van collecteren in 2020 sowieso nog kon doorgaan. De risico’s van verspreiding van het virus zijn er nog steeds en er gelden beperkende maatregelen. Maar ook met deze maatregelen is het besmettingsrisico van een ‘huis aan huis’-collecte niet helemaal weggenomen. Bovendien brengen diezelfde maatregelen, zoveel extra werk met zich mee dat het niet realistisch is dit jaar ‘huis aan huis’ te collecteren.

Toch wil het bestuur van de GDW ook de belangen van de organisaties die aan onze gezamenlijke collecteweek meedoen, niet uit het oog verliezen. Daarom is gezocht naar een alternatieve en ook veilige vorm van collecteren. Er is gekozen voor een digitale collecte waarbij inwoners via de website kunnen doneren. Deze werkwijze vermindert het aantal contactmomenten drastisch. Daarnaast is het ook een mooie gelegenheid om te kijken of deze nieuwe (modernere) manier van collecteren past bij de GDW in Sint-Oedenrode. Het hoofddoel blijft om in 2020 weer een mooi bedrag op te halen voor onze 17 deelnemende organisaties. De digitale collecte van de GDW is gepland van 23 augustus tot en met 5 september.

Komende weken worden alle inwoners van Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel en Olland geïnformeerd over deze alternatieve werkwijze. Via berichten in de Mooi Rooi krant natuurlijk, met posters en een informatiefolder in uw brievenbus. Ook via Omroep Meierij en andere kanalen zult u op de hoogte worden gehouden van deze aangepaste GDW.

Natuurlijk kunt u ook informatie vinden op onze website www.goededoelenweeksintoedenrode.nl en op de facebookpagina:https://www.facebook.com/goededoelenweekrooi/

 

SAMEN LOONT, OOK NU!

16-6-2020