Goede Doelen Week Sint-Oedenrode logo

Samen loont dankzij u: € 29.000 opgehaald tijdens de collecte 2020

Samen loont dankzij u: € 29.000 opgehaald tijdens de collecte 2020!

De collecte van de Goede Doelen Week 2020 was voor iedereen even wennen. De collecteweek schoof van april naar augustus en werd bovendien omgezet naar een digitale inzameling. De collecte werd niettemin een succes: er is dit jaar een totaalbedrag van € 29.000,75 opgehaald. Stichting Goede Doelen Week Sint-Oedenrode wil iedereen bedanken die dit jaar (weer) heeft geholpen:

Allereerst alle vrijwilligers die flexibel waren en in de vakantie de laatste voorbereidingen troffen.

Alle sponsoren die met hun hulp, advies of met een geldbedrag hebben bijgedragen:

Ook dit jaar kon ieder weer aangeven welke doelen men wilde steunen. Inmiddels zijn alle giften geteld en weten we hoe de opbrengst wordt verdeeld. De komende weken worden de goede doelen organisaties geïnformeerd over welk bedrag zij zullen ontvangen. 

 

Mocht u alsnog een bijdrage willen doen: dat kan via het rekeningnummer NL 91 RABO 0332 0807 30 t.n.v. Stichting Goede Doelen Week Sint-Oedenrode.

 

16-9-2020