Goede Doelen Week Sint-Oedenrode logo

Terugblikken en vooruitblikken tijdens deelnemersraad

Terugblikken en vooruitblikken...

Maandag 21 oktober jl. vond de 2e deelnemersraad van de Goede Doelen Week (GDW) Sint Oedenrode plaats. De Deelnemersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de afzonderlijke goede doelen die meedoen aan de GDW en die meepraten over de organisatie ervan.

 

Natuurlijk werd er teruggeblikt op de het enorme succes van de GDW in april 2019 waarin boven verwachting maar liefst €61.000 bij elkaar werd gebracht. 50% meer dan de totaalopbrengst van de afzonderlijk collectes in 2018! De meeste organisaties zijn er duidelijk op vooruit gegaan, een andere heeft wat ingeleverd. Niet alleen over de opbrengst, maar ook over de organisatie, publiciteit en betrokkenheid in Sint Oedenrode mag men erg tevreden zijn. Dat stemt hoopvol voor volgend jaar. De Deelnemersraad is akkoord om de collecte in 2020 op hoofdlijnen hetzelfde te laten.

 

Sint Oedenrode heeft met de GDW laten zien dat ‘Samen Loont”. En dat zou, wat betreft het bestuur, ook best met meer goede doelen kunnen. Maar ondanks actieve benadering door het bestuur zijn er geen andere (nationale) goede doelen die aansluiten bij de GDW in april 2020.

Mogen we dan nu vanzelfsprekend verwachten dat ook de GDW in 2020 een succes wordt? Kunnen we gewoon ‘op onze lauweren rusten’? Hoeft er dan niets veranderd te worden? Natuurlijk komen er uit de evaluatie verbeterpunten. Wat verder ook belangrijk blijft, is het behoud van voldoende met de GDW verbonden collectanten die zich de komende jaren inzet. Afzonderlijke doelen hebben daarin natuurlijk ook een eigen aandeel en verantwoordelijkheid. De deelnemersraad denkt dat het persoonlijke verhaal van bijv. collectanten wel aanspreekt en de betrokkenheid van collectanten vergroot. Wie weet, misschien belt de werkgroep PR de komende periode wel bij u aan voor dat persoonlijk verhaal!

 

De GDW faciliteert en organiseert de gezamenlijke collecteweek, met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de afzonderlijke doelen. Het blijft dus belangrijk dat deze 16 doelen, ook los van elkaar, goed in beeld blijven. Want mensen schenken niet aan de GDW… nee , ze schenken aan de afzonderlijke goede doelen onder de paraplu van de GDW. Uit de deelnemersraad zijn een aantal ideeën en voorstellen gekomen hoe de profilering van de doelen in aanloop naar de GDW 2020 kan plaatsvinden.

 

De deelnemersraad zal in januari 2020, als alle voorbereidende werkzaamheden voor de GDW 2020 weer in volle gang zijn, in een startbijeenkomst samen met de wijkhoofden, bij elkaar komen. Het doel van deze bijeenkomst is om iedereen te informeren over de organisatie van de collecte. Met de inzet en enthousiasme van bestuur, werkgroepen, deelnemersraad, wijkhoofden en alle collectanten, wordt ingezet op wederom een succesvolle editie!

 

6-11-2019