Goede Doelen Week Sint-Oedenrode logo

Goede Doelen Week Sint-Oedenrode zoekt collectanten

17-2-2023: Goede Doelen Week Sint-Oedenrode zoekt collectanten

Van 9 tot 22 april wordt de jaarlijkse goede doelen week weer gehouden. In die week komen zo’n driehonderd collectanten namens negentien landelijke goede doelen bij u langs de deur. Ondanks het indrukwekkende aantal van driehonderd collectanten zoeken we nog steeds mensen die bereid zijn om in de goede doelen week twee keer langs de deur te gaan.

Christine de Gouw en Rens Parker zijn beide vrijwilliger bij de GDW. Christine is lid van de taakgroep ‘Wijkindeling en Collectanten’. Rens is voorzitter van de taakgroep logistiek. Deze groep houdt zich bezig met het faciliteren van alle wijkhoofden en collectanten. Op de vraag waarom de Goede Doelen Week twee weken duurt, antwoordt Christine: “In de eerste week brengen de collectanten de enveloppen rond. Een week later lopen zij hun route opnieuw, dan om de enveloppen weer op te halen”

In DeMooiRooiKrant van woensdag 1 februari staat  het hele verhaal

Hebt u tijd en zin om mee te helpen met het collecteren voor de Goede Doelen Week, dan kunt u zich via de website www.goededoelenweeksintoedenrode.nl opgeven. De organisatie roept speciaal jongeren op, om zo ook in de toekomst met collecteren door te kunnen gaan.